Kilpipaja.com Finland tietosuoja / rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kilpipaja.Com Finlandin asiakasrekisteriä pitää yllä:
Pulse247 Oy
Syväojankatu 3A
87700 Kajaani
Y-tunnus 2131570-6
info@mycashflow.fi
www.mycashflow.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Kilpipaja.com Finlandin asiakasrekisterin tietoja koskevat kyselyt
Jukka Repo Jukka (ät) kilpipaja.com

Mycashflowin vastaava henkilö
Miska Närhi
etunimi@pulse247.info
Puh. 020 741 9173

3. Rekisterin nimi
Kilpipaja.com Finlandin asiakasrekisteri.

4. Käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Peruste tietojen tallentamiseen: asiakkuuteen perustuva oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri pitää sisällään asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen sekä tilaustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan tilauksen yhteydessä. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt asiakkaaksi, hän voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja MyCashflow verkkokaupan hallintatyökalulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta kolmansille osapuolille tai Eu:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä (esim. osoitetietojen luovuttaminen kuljetusyhtiölle). Henkilötietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle. Kilpipajan myymiä tuotteita postitetaan sekä Suomesta että Virosta, joten asiakkaan henkilötiedot tallentuvat myös Suomen ja Viron postin järjestelmiin. Postit vastaavat tiedoista postipalvelulakien mukaisesti.

8. Tietojen siirto:
Kilpipajan verkkokauppaa pyöritetään Mycashflow palvelun avulla ja sen ehtojen mukaisesti. Asiakaan tiedot siirtyvät sähköpostilla tilauksen käsittelyyn. Kilpipaja.com ei vastaa sähköpostiliikenteessä mahdollisesti tapahtuvasta tietojen joutumisesta vääriin käsiin. Kaikkien tietoja käsittelevien kanssa on allekirjoitettu salassapitosopimus (paitsi Postin kanssa jonka toiminta perustuu kyseisen maan postitoimilakiin)

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. Pyynnön yhteydessä meidän tulee varmistua siitä, että pyynnön esittäjä on sama kuin rekisteriin tallennetut tiedot. Sen tähden pyynnön yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa kaikki tilauksen tekemisen yhteydessä antamansa yhteystiedot.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Omia tietoja voi korjata suoraan hallinnasta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

12. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus poistaa häntä koskevat tiedot.

Kilpipaja.com Finland 27.02.2018